Меню KDT

logo.png?_=1524731137
КГУ "Средняя Школа №83"
города Нур-Султан


+7 7172 49-07-40

Статикалық бет

   

         Мектеп - білім айдынындағы үлкен кеме. Осы кемеде он бір жыл уақытты әр бала тиімді өткізуі тиіс.Болашақтың кілті өскелең ұрпақ қолында екенін №83 мектеп-гимназия ұжымы жақсы біледі. 2016 жылдың 10-қаңтарынан Теменова Сауле Ермұханқызы басшылық жасап келе жатқан мектеп қазіргі таңда  1979 оқушыға жетті.  2017 – 2018 оқу жылы мектептің жалпы білім беру жүйесінде күндізгі оқыту түрінде 34 негізгі, 6 жоғары сыныптар бар.Мектеп екі ауысымда жұмыс істейді. Сабақ кестесі негізінен санитарлық-гигиеналық талаптарға және жұмыс оқу жоспарына сәйкес құрастылды.Бала тәрбиесі - қоғам дамуының қандай сатысы болмасын мәнін жоймайтын, әрдайым ізденіс пен жауапкершілікті қажет ететін мәңгілік мәселе.

        Мектеп қажетті оқу – педагогикалық әлуетке ие болып отыр, оқу – тәрбиелік үдерісті іске асыруға барлық қажетті оқу – материалдық базасы бар, оның барлығы облыстық білім беру басқармасының нормативтік құжаттарына сәйкес атқарылады. Білім беру мазмұнын жаңарту - оқу жоспарының вариативтік бөлігі, жеке мектеп пәндері бойынша тереңдетіп оқыту, бейіндік оқыту арқылы іске асырылып жатыр. Мектепте мұғалімдердің педагогтік шеберліктерін жетілдіруге, оқу үрдісін өткізіп және қамтамасыз етуге барлық жағдайлар жасалған, білім беру үрдісінің сапасын арттыруға қажетті резервтер бар. Мектеп қызметінің оқу – тәрбиелік үрдістің негізгі мәселелері бойынша мектеп әкімшілігі мен педагогикалық ұжым өз қызметтерін нормативтік құжаттардың талаптарына сай жүргізіп, сонымен қатар мемлекеттік білім беру стандарттарының орындалуын қамтамасыз етеді.

             Мектеп қазақ-орыс тілінде білім беретін мекеме болғандықтан оқу-тәрбие жұмысы мен іс-қағаздары мемлекеттік тілде жүргізіледі. Жоғары ұйымдарға есептер мен мәліметтер қазақ тілінде тапсырылады. Статистикалық есептер, қаржылық құжаттамалар тиісті мекемелердің жұмыс істеу тілі - ресми тілде жүргізіледі. Мектеп қызметкерлерінің, басқа азаматтардың, ата-аналардың, оқушылардың т.б. өтініштері екі тілде жазылып, жазылған тілде қабылданады.

          Барлық кәсіпорындар мен және мекемелермен хат жазысу, қатынас қағаздары мектеп тарапынан ұдайы мемлекеттік тілде жүргізіледі. Сонымен бірге мектеп ішін безендіру, ақпараттық көрнекілік мәліметтер мемлекеттік тілде жазылады.

            Қазіргі таңда мектеп ұжымында144 мұғалім қызмет атқарады. Барлық мұғалімдер жоғары білімді, өз маманының иесі. Мектеп ұжымының басым көпшілігі жас мамандар. Мектеп әкімшілігі жас мамандармен тығыз байланыста. Жас мамандардың біліктілігін көтеру мақсатында көптеген курстартарға, семинарларға жіберіп отырады. Ол жерден жас мамандар түйгендерін мектепте өз сабақтарында тиімді қолданылады. 2017 жылдан бастап «үш тілде білім беру» бағдарламасын дамыту аясында химия, физика, биология және информатика пәндерінің мұғалімдері курстан өтті. Соның қатарында Батыр Жәнібек, Тайманова Г.Б., Смайлова Қ.Д., Биболатова Ж.М.

       Мектеп ұжымының жұмысын дарынды балалардың  қалалық, республикалық, халықаралық сайыстарға қатысып, жүлделі орын алғандығынан көруге болады.

              Оқу ісінің жоспары жүзеге асу мақсатында, төмендегідей міндеттер орындалады:

1. Мемлекеттік стандарт талаптарына сәйкес оқытудың сапасын арттыру.

 2.Тұжырымдамалық негіздерін оқып-үйрене отырып, мектеп тәжірибесін оқытудың тиімді технологияларын сатылап ендіру.

 3. Жаңа технологияларды қолдану бағытындағы озат педагогикалық тәжірибені зерттеп тарату.

4. Оқытудың сапасын байқау үшін тестік тапсырмалар жасау, қорытынды емтиханға

даярлау.

5. Оқу-тәрбие үрдісіне диагностикалық талдау жүргізу

6. Дарынды және нашар оқитын оқушылармен жұмысты ұйымдастыру.

7. ҰБТ-ға өзін-өзі танитын әр оқушының қабілетін ояту, өзін-өзібасқаруға жетелеу, жоғары оқу орындарымен байланыс жасау.

        Биылғы оқу жылында 64 түлек алтын ұя мектептерімен қоштасады. Түлектердің келешекте өз алдына қойған мақсаттарын жетуіне мектеп ұжымының үлесі мол. Елбасы айтқандай бәскеге қабілетті азамат етіп тәрбиелеуде еш маман өз күшін аянбай еңбек етуде. Ұстазға шәкіртінің биік белестерден көрінуінен асқан бақыт жоқ. Сол себептен мектеп ұжымының мұғалімдері өз сабақтарында модулдік технологиялардың элементерін пайдаланып, жүзеге асыруда.

   Әр сенбі күндері негізгі пәндерден босатылып, ҰБТ-ға дайындық мектепте қарастырылған. Әр пән мұғалімдер 11 сынып оқушыларын арналған ҰБТ-ға дайындық жоспарларын құрып, оқушылардың білімін тереңдетуде. Оқушыларға арналған психологиялық кеңестер, тренингтер, жиналыстар жоспар бойынша өткізіліп тұрады.

    Қорытынды аттестаттау – білім алушылардың тиісті білім беру деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартында қарастырылған оқу пәндерінің көлемін меңгеру дәрежесін анықтау мақсатында жүргізіледі 11 сынып оқушыларының қорытынды аттестациясы 5 пән бойынша, оның ішінде 4 міндетті (өз ана тілі, екінші тіл, алгебра және анализ бастамалары, Қазақстан тарихы) және бітірушінің таңдаған 1 пәні (ӘГБ — әлеуметтік-гуманитарлық бағыт, ЖМБ – жаратылыстану-математикалық бағыт) негізінде тапсырылады.

  Мектептің басты мақсатының бірі оқушылардың бос уақыттарын көбірек қамту үшін ата-аналар жиналыстарына үйірме, секция, мектептен тыс ұйымдардың жетекшілерін шақырып, үгіттеу жұмыстарын жүргізу. Осындай мақсаттарды жүзеге асыру үшін кыркүйек айында мектепте ұлттық мұражаймен бірігіп, үйірмелер жәрмеңкесі өтті. Жәрмеңкенің өтуі көптеген оқушылардың бос уақыттар үнемді пайдалануға талпыныс берді.

    Халқымыздың біртуар ұлы М. Ғабдуллин: «Тәрбие мәселесі- мектеп өмірінде ешқандай маусымды, үзіліс дегенді білмейді, үздіксіз жүргізіліп отыратын процесс» деп атап көрсеткеніндей, тәрбие – үздіксіз жүргізілетін әрі қоғам мен жеке тұлғаның арақатынасын қамтамасыз ететін басты жүйе.

    Школа – это мир, отражающий в себе время. Коллектив успешно работает над созданием современной школы, в которой создаются условия для формирования толерантной личности ребёнка и развития ключевых образовательных компетенций. Этому способствует внедрение новых образовательных стандартовинновационных технологий в школе.

2016 году 10 января было открытия нашей школы. На сегодняшний день в школе обучаются 1979 учащихся и работают 147 учителей.

Непросто вложить в головы детей премудрости наук. Еще трудней научить их учиться – впитывать знания с охотой, любознательно добывать их из книг и из жизни. А ведь открывая ребенку мир, учитель учит его жить в этом мире. Учительское сердце никогда не теряет веры в возможности ребенка и в свои возможности наставить его на путь истинный.

Наряду с нашими учителями – «стажистами» набираются опыта молодые специалисты.  

      В нашей школе работают молодые и перспективные специалисты.Мы бесспорно ценим опыт старших педагогов, но молодые тоже вносят очень многое в современное образование, они более мобильны, креативны, технически развиты.С каждым годом, несмотря на большой опыт работы, педагоги непрерывно повышают свою классификацию, принимают участие в конкурсах профессионального мастерства.

В рамках реализации политики трехъязычия по методике Кембриджского университета в Казахстане стартовали курсы повышения языковой квалификации среди преподавателей.  2017 году  в рамках реализации политики трехъязычия среди преподавателей прошли следущие учителяБатыр Жәнібек, Тайманова Г.Б., Смайлова Қ.Д., Биболатова Ж.М.

    Достижения школы – это результат совместного творческого труда педагогического, ученического и родительского коллективов. Каждый такой коллектив похож на оркестр. Каждый ведёт свою партию, а в целом получается единая мелодия, гармония. Чтобы эта гармония не нарушалась, и ученику, и учителю, и родителям обязательно нужен успех. Успех школы, учителя - понятие главным образом человеческое, а потом уже и профессиональное. И он, прежде всего, в его учениках.Результаты учеников – это результаты работы их учителей. Главное - творческий, умный, любящий детей и свою работу коллектив учителей-профессионалов, которым наша школа гордится. Он не только участвует в развитии детей, но и всесторонне развивается сам.Наши учителя активно участвуют в спортивныхсоревнованиях

       Для реализации учебной программы будут реализованы следующие задачи:

1.Повышение качества образования в соответствии с требованиями Государственного стандарта.

2.Постепенное внедрение эффективных обучающих технологий школьной практики, изучение концептуальных основ.

3.Изучать и распространять лучший педагогический опыт использования новых технологий.

4.Подготовка тестов на качество образования, подготовка к окончательному экзамену.

5.Диагностический анализ образовательного процесса

6.Организация работы с одаренными учениками.

7.Осведомленность о способности ЕНТ признавать каждого ученика, самоуправление, контакты с высшими учебными заведениями.

     В текущем учебном году выпускается  64 ученика.  В нашей школе сделаны все условия для выпускающих классов. Каждое суббота организовано пробное тестирование для 9-11 классов. Каждый преподаватель предметов разрабатывает планы ЕНТ для учеников 11-го класса и расширяет знания учеников.Психологические консультации, тренинги, встречи для учеников проводятся по плану.

Итоговая аттестация проводится с целью определения степени освоения предметов дисциплины, предусмотренных государственным обязательным стандартом обучения студентов. Итоговая аттестация учащихся 11-го класса по 5 предметам, 4 из них (их родной язык, второй язык, алгебраические инициативы, история Казахстана ) и один из выбранных предметов выпускников (СГН - социальное и гуманитарное направление, ЕМН - естественное и математическое направление)

     У каждой школы есть свои достоинства. Но есть и то, что их роднит и объединяет. Это их ученики. Наша школа по праву гордится своими выпускниками.

   Одной из основных целей школы является участие семинарах и информационно-просветительских организациях по воспитанию детей для поощрения большего количества досуга.В сентябре в школе были проведены ярмарка кружков совместно с национальным музеем для учащихся. Ярмарка помогла многим ученикам экономично использовать свое свободное время.

      Среди учеников школы немало победителей районных, республиканских, региональных, международных олимпиадах.В школе есть все условия для разностороннего развития личности: просторные удобные кабинеты, библиотека, актовый зал,  спортивная площадка, стадион.

   За период существования школы, накоплен богатый педагогический опыт, сложились свои, особые традиции, которые коллектив школы сохраняет и приумножает, сформировался свой стиль взаимоотношений и благоприятный внутренний микроклимат, способствующий развитию внутреннего потенциала каждого участника образовательного процесса.

Послание президента

Теменова Сауле Ермухановна

     СЕНІМ ТЕЛЕФОНДАРЫ

    АСТАНА қ. БІЛІМ БЕРУ ПОРТАЛЫ

Choose Colour