Меню KDT

logo.png?_=1524731137
КГУ "Средняя Школа №83"
города Нур-Султан


+7 7172 49-07-40

Статикалық бет

                                                                                                                                            
                             5-11 сыныптарының 2017-2018оқу жылына арналған сабақ кестесі

1-ауысым

                

 

 

5 А

 

0

Сынып сағаты

317

Сынып сағаты

220

Сынып сағаты

315

Сынып сағаты

404

Классный час

405

Классный час

319

Сынып сағаты

213

Сынып сағаты

314

Сынып сағаты

124

Д  ү  й  с  е  н  б  і

1

Музыка

403

Жараты -лыстану

317

Математика

315

Қазақстан тарихы

123

Математика

316

Информатика

406-407

Казахский  язык

213

Алгебра

314

Технология

118-121

2

Тілдер, бірліктер

214

Орыс тілі

220

Музыка

404

Математика

315

Русский язык

402

Робототехника

406

Математика

316

Ағылшын тілі

210-311

Музейлік педагогика

405

3

Математика

315

Тілдер, бірліктер

214

Орыс тілі

220

Қазақ тілі

214

Робототехника

406

Математика

316

Русский язык

402

Қазақ тілі

401

Ағылшын тілі

210-311

4

Информатика

406-407

Математика

315

Тілдер, бірліктер

214

Көркем еңбек

118-120

Казахский язык

405

Русский язык

402

Английский язык

209

Музейлік педагогика

128

География

222

5

Көркем еңбек

118-120

Қазақстан тарихы

123

Қазақстан тарихы

123

Тілдер, бірліктер

214

Музыка

405

История Казахстана

403

Информатика

406

География

222

Алгебра

315

6

Өзін-өзі тану

128

Көркем еңбек

118-120

Жараты-

лыстану

317

Музыка

319

Английский язык

211

Казахский язык

213-405

История Казахстана

403

Информатика

406-407

Зайырлық дінтану

404

7

Engish is necessary

209

 

Робототехника

406

 

Туған ел

123

Туған ел

319

 

Мәтін және сөйлем

213

Қазақсан тарихы

404

Информатика

407-401

8

 

 

 

 

 

 

 

Технология

118-121

Өзін-өзі тану

128

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                             

10А

10Ә

10Л

11А

11Ә

11Л

Сынып сағаты

214

 

Классный час

402

Классный час

403

Сынып сағаты

407

Сынып сағаты

406

Классный час

123

Сынып сағаты

218

Сынып сағаты

401

Классный час

215

Сызу

215

Физика

218

Химия

126

Дене шынықтыру

с/з

Орыс тілі

404

НВП

313

Қазақ тілі

401

Речеввой портет современника

220

Русский язык

402

Алгебра

319

История Казахстана

403

Казахский язык

213

Технология

118-121

 

Дене шынықтыру

с/з

Химия

126

Алгебра

314-401

Қазақстан тарихы

123-215

НВП

313

Технология

118-121

Черчения

215

История Казахстана

403

Алгебра

319-314

АҚҚ

404

Английский язык

212

Музейлік педагогика

23

Дене шынықтыру

с/з

Химия

126

Ағылшын тілі

210-311

Казахский язык

213

Алгебра

316

Математикадан практикум

314

Ағылшын тілі

211

Биология

319

АҚҚ

123

Дене шынықтыру

с/з

Казахский язык

215

Музейлік педагогика

128

Казахская литература

213

Английский язык

211

Информатика

401-407

Речевой портрет современниа

220

ЧОП

313

Дене шынықтыру

с/з

Praktical English

404

Биология

319

Дене шынықтыру

с/з

Химия

126

Самопознание

218

АҚҚ

215

Қазақстан тарихы

123

Русский язык

402

Дене шынықтыру

с/з

Қазақ әдебиеті

401

Английский язык

312

Дене шынықтыру

с/з

Русская литература

402

Черчения

214

Орыс тілі

220-216

Өзін-өзі тану

128

История Казахстана

403

Технология

118-121

Ағылшын тілі

212-311

Казахская литература

215

География

222

 

 

 

 

 

 

 

Всемирная история

403

 

 

 

 

5 А

С   е  й   с   е   н   б
 і

1

Орыс тілі

220-404

Қазақ тілі

405

Математика

315

Ағылшын тілі

210-211

Русская язык

402

Художественный труд

118-120

Физкультура

Биология

317

Ағылшын тілі

209-311

2

Ағылшын тілі

210-211

Дене шынықтыру

с/з

Дене шынықтыру

Орыс тілі

220-404

Казахский язык

405

Математика

316

Казахский язык

213

Физика

216

Алгебра

315

3

Қазақ тілі

405

Ағылшын тілі

211

Ағылшын тілі

210

Математика

315

Математика

316

Физкультура

Русский язык

402

Геометрия

314

Қазақ тілі

214

 

4

Қазақ әдебиеті

405

Математика

315

Қазақ тілі

215

Дүние тарихы

123

Физкультура

с/з

Русский язык

402

Художественный труд

118-120

Орыс тілі

220-404

Биология

317

5

Математика

315

Дүниие тарихы

123

Қазақ әдебиеті

215

Жараты-лыстану

317

Худо-жественный труд

118-120

Казахский язык

213-405

Математика

316

Қазақ әдебиеті

401

Физика

216

6

Қазақстан тарихы

123

Көркем еңбек

118-120

Жараты-лыстану

317

Қазақ тілі

405

Информатика

406

Английский язык

210-211

Всемирная история

403

Абайтану

214

Орыс тілі

220-404

7

Дене шынықтыру

с/з

Жараты-лыстану

317

Риторика в школе

220

Көркем еңбек

118-120

Мәтін және сөйлем

213

 

Английский язык

209

Өзін-өзі тану

128

Дене шынықтыру

с/з

 

8

 

 

 

Engish is necessary

210

 

 

 

Дене шынықтыру

с/з

 

 

 

 

 

 

 

 

10А

10Ә

10Л

11А

11Ә

11Л

Қазақ тілі

214

Алгебра

319

Информатика

407

Геометрия

314-216

Орыс әдебиеті

215

Всемирная история

403

География

222

Өзіндік даму психологиясы

128

Алгебра

319

АҚҚ

123

Русский язык

402

Черчения

128

Қазақстанның химия өндірісі

124

География

222

Технология

118-121

Геометрия

314-405

Қазақ тілі

214-401

Физкультура

с/з

Физика

216

Казахский язык

213

География

222

Орыс әдебиеті

220

Физика

218

Физкультура

Қазақ әдебиеті

401

Орыс тілі

403-404

Самопознание

319

Қазақ әдебиеті

214

 

География

222

Геометрия

316

География

213

Алгебра

314

Геометрия

319

Физика

216-218

АҚҚ

403

Английский язык

311

Орыс тілі

220-404

 

 

Религио-ведения

403

Русский язык

402

Абайтану

214

Дене шынықтыру

с/з

Алгебра

319

Математикадан практикум

314

Ағылшын тілі

212-311

География

222

Геометрия

315

Геомертия

319

Религио-ведения

401

 

Өзін-өзі тану

128

Дене шынықтыру

с/з

Казахский язык

215

Ағылшын тілі

209-311

Картография

222

Русская литература

402

Қазақстан тарихы

403

Самопознания

404

 

Казахский язык

213

Физика

216-218

Дүние жүзі тарихы

405

Русская литература

402

Картография

222

Алгебра

314

Алгебра

319

 

 

Химия

126

Дүние жүзі тарихы

128

Картография

222

 

Дүние жүзі тарихы

123

Дүние жүзі тарихы

128

Казахский язык

215

 

 

 

 

 

 

 

 

5 А

С  ә   р   с   е   н   б   і

1

Математика

315

Орыс тілі

220

Дүние жүзі тарихы

123

Жараты-лыстану

317

Казахский язык

405

Естествознания

319

Казахский язык

213

Сызу

128

Химия

124

2

Қазақ тілі

405

Ағылшын тілі

211

Орыс тілі

220

Математика

315

Русский язык

402

Всемирная история

403

Туған ел

213

Ағылшын тілі

210-212

Сызу

128

3

Орыс тілі

220-404

In the world programming

407

Қазақ тілі

405

Ағылшын тілі

210-212

Физкультура

с/з

Русская язык

402

Математика

316

Химия

124

Қазақ әдебиеті

214

4

Ағылшын тілі

210-211

Музыка

214

Математика

315

Орыс тілі

220-404

Физкультура

с/з

Математика

316

Русская язык

402

Қазақ әдебиеті

401

Қазақстан тарихы

405

5

Жараты-лыстану

317

Математика

315

Ағылшын тілі

210

Қазақ тілі

220

Математика

316

Каазахский язык

213-405

Музыка

401

Алгебра

314

Дүние жүзі тарихы

403

6

Дүние жүзі тарихы

123

Өзін-өзі тану

128

Көркем еңбек

118-120

Дене шынықтыру

с/з

Английский язык

211

Музыка

405

Физкультура

с/з

Зайырлық дінтану

404

Абайтану

214

7

Көркем еңбек

118-120

Қазақ әдебиеті

405

Өзін-өзі тану

128

Дене шынықтыру

с/з

Самопознания

214

Английский язык

210-211

Физкультура

с/з

География

222

Геометрия 315

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10А

10Ә

10Л

11А

11Ә

11Л

Информатика

406-407

ЧОП

316

Английский язык

211

Дене шынықтыру

с/з

Технология

118-121

Русский язык

402

Орыс тілі

404-215

Қазақ әдебиеті

401

История Казахстана

403

Химия

124

Технология

118-121

Алгебра

316

Дене шынқтыру

с/з

Қазақ әдебиеті

401

Тіл-танымдық құрал

215

Алгебра

314-216

Орыс тілі

214-404

Физика

218

Ағылшын тілі

209-311

Английский язык

312

Технология

118-121

Алгебра

314-319

Орыс тілі

218

Казахский язык

215

Биология

317

Тіл-асыл қазына

401

Всемирная история

403

Алгебра

314

Физкультура

с/з

Казахская литература

213

Химия

124

Дүние жүзі тарихы

403

Английский язык

212

Қазақстан тарихы

123

Биология

317

Казахский  язык

215

Абайтану

214

Физкультура

с/з

Русская литература

402

Ағылшын тілі

209-311

Химия

124

Физика

218

Өзіндік даму психологиясы

310

Қазақстан тарихы

123-128

Тіл-асыл қазына

215

География

222

Казахский язык

213

Физкультура

с/з

Қазақ әдебиеті

401

Ағылшын тілі

312

Всемирная история

403

Ағылшын тілі

212-311

Геометрия

314

Русский язык

402

Зайырлық дінтану

403

Русская литература

402

Физкультура

с/з

Биология

317

Геометрия

314

Информатика

407

Қазақ әдебиеті

401

АӘД

313

Английский язык

312

Өзін-өзі тану

128

Алгебра

316

 

Қазақстан тарихы

123

АӘД

313

Ұлт мақтанышы

213

Химия

124

Технология

118-121

Информатика

407

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 А

Б   е   й   с   е   н   б   і

1

Жараты-лыстану

317

Орыс тілі

220

Қазақстан тарихы

123

Математика

315

Казахский язык

405

История Казахстана

403

Естествознания

319

Қазақ әдебиеті

401

АҚҚ

313

2

Математика

315

Қазақстан тарихы

123

Орыс тілі

220

Информатика

406-407

Естество-знания

319

Русская литература

402

Казахский язык

213

АҚҚ

313

Биология

317

3

Қазақ тілі

405

Математика

315

Қазақ әдебиеті

401

Робототехника

406

Художес-твенный труд

118-121

Естество-знания

319

Русская литература

402

Орыс әдебиеті

220

Қазақ әдебиеті

214

4

Қазақстан  тарихы

123

Қазақ тілі

405

Математика

315

In the world of programming

407

Русская литература

402

Художественный труд

118-120

Математика

316

Биология

317

Орыс әдебиеті

220

5

Робото-техника

406

Қазақ әдебиеті

405

In the world of programming

407

Өзін-өзі тану

128

История Казахстана

403

Математика

316

Художественный труд

118-120

Геометрия

314

Алгебра

315

6

Туған ел

123

Робототехника

406

Көркем еңбек

118-120

Қазақ әдебиеті

213

Математика

316

Самопознания

214

История Казахстана

403

Қазақстан тарихы

128

Дене шынықтыру

с/з

7

In the world of programming

407

 

English is necessary

210

Риторика в школе

220

English is necessary

212

Казахский язык

213-405

Естествознания

319

Дүние жүзі тарихы

404

Дене шынықтыру

с/з

8

Мәтін және сөйлем

405

 

 

 

 

 

 

 

Қазақстан тарихы

128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10А

10Ә

10Л

11А

11Ә

11Л

Физика

216

Казахский язык

213

Физика

218

Геометрия

314-316

Ағылшын тілі

312

Казахский язык

215

Дене шынықтыру

с/з

Өзін-өзі тану

128

Русская литература

402

Қазақ әдебиеті

214

Всемирная история

403

Геометрия

316

Ағылшын тілі

209-311

Қазақ тілі

401

Абайтану

215

Геометрия

314-404

Физика

218

Технология

118-121

Геометрия

316

Информатика

407

Всемирная история

403

Алгебра

314-404

Қазақстан тарихы

123

Физкультура

с/з

Физика

216-218

Орыс әдебиеті

213

Казахский язык

215

Дүние жүзі тарихы

403

Биология

319

Казахский язык

213

Физика

216-218

Алгебра

314

Физкультура

с/з

АӘД

313

Қазақ тілі

401-214

Абайтану

215

Биология

317

 

Русский язык

402

Биология

319

Қазақстан тарихы

123

АӘД

313

Английский язык

212

Абайтану

401

Дене шынықтыру

ЧОП

214

Орыс әдебиеті

220

Физика

218

Русский язык

402

Қазақ тілі

401

Биология

317

Казахская литература

215

Қазақстаның химия өндірісі

124

Ағылшын тілі

212-311

Английский язык

312

Сызу

214

 

Английский язык

312

ЧОП

316

АӘД

313

Абайтану 401

Русская литература

402

Өзін-өзі тану

128

Алгебра

314

История Казахстана

403

 

Химия

126

Физкультура

с/з

Биологиядан сынық жұмыстарына дайындық

317

Өзіндік даму психологиясы

310

История Казахстана

403

Қазақстан тарихы

123

 

Ұлт мақтанышы

215

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 А

Ж   ұ   м  а

1

Математика

315

Қазақ тілі

405

Информатика

406

Қазақ әдебиеті

213

Естество-знания

319

Физкультура

с/з

Английский язык

209

Физика

216

Химия

124

2

Қазақ әдебиеті

405

Математика

315

Қазақ тілі

215

Дене шынықтыру

Английский язык

211

 

Физкультура

с/з

Робототехника

406

Орыс тілі

220-404

Қазақ әдебиеті

214

3

Дене шынықтыру

с/з

Информатика

406

Математика

315

Ағылшын тілі

209-211

Казахский язык

405

Математика

316

Русская литература

402

Химия

124

Орыс тілі

220-404

4

Дене шынықтыру

с/з

Ағылшын тілі

211

Ағылшын тілі

209

Математика

315

Математика

316

Русская литература

402

Казахский язык

213

Алгебра

314

Геометрия

216

5

Орыс тілі

220-404

Дене шынықтыру

с/з

Дене шынықтыру

с/з

Қазақстан тарихы

123

Русская литература

402

Английский язык

209-211

Математика

316

Cызу

214

Физика

216

6

Ағылшын тілі

210-211

Дене шынықтыру

с/з

Дене шынықтыру

с/з

Орыс тілі

220-404

История Казахстана

403

Казахский язык и литература

213-405

Самопознания

128

Дене шынықтыру

с/з

География

222

7

Риторика в школе

220

 

Туған ел

123

Мәтін және сөйлем

405

Всемирная история

403

 

English is necessary

210

Дене шынықтыру

с/з

 

Сызу

128

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картография

222

 

 

 

 

 

 

 

10А

10Ә

10Л

11А

11Ә

11Л

Дене шынықтыру

История Казахстана

403

География

222

Биология

317

Қазақ тілі

401

Алгебра

316

Орыс әдебиеті

404

Алгебра

314

Русская литература

402

Химия

124

География

222

История Казахстана

403

Физика

216-218

Алгебра

314

Алгебра

316

Биология

317

Қазақ әдебиеті

401

Синтаксис на основе морфологии

402

Қазақ әдебиеті

214

Алгебра

319

Казахский язык

213

География

403

Ағылшын тілі

312

География

222

Алгебра

314-216

Абайтану

401

Физкультура

с/з

Орыс тілі

220-404

Геометрия

319

Физика

218

 

Картография

214

 

Қазақ әдебиеті

401

Самопознания

215

География

222

Информатика

406-407

Физкультура

с/з

Алгебра

314

Дене шынықтыру

Биология

319

Химия

124

Practical English

312

Английский язык

212

Информатика

406-407

География

222

Алгебра

317

Биология

317

Черчения

315

Русская литература

402

Қазақ әдебиеті

401

Орыс әдебиеті

214

Казахский язык

215

Физика

216-218

Химия

124

Геометрия

319

Қазақстан тарихы

401

Биология

319

Алгебра

316

АӘД

313

Информатика

406

Синтаксис на основе морфологии

402

Химия

124

Ағылшын тілі

212-311

 

 

Абайтану

213

 

 

 

НВП

313

 

Дүние жүзі тарихы

123

 

          5-11 сыныптарының 2017-2018 оқу жылына арналған сабақ кестесі      
2-ауысым                                                      

                

 

 

 

6 А

 

0

Мағжан өлеңдері

405

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сынып сағаты

405

Сынып сағаты

128

Сынып сағаты

401

Сынып сағаты

222

Классный час

402

Классный час

209

Сынып сағаты

214

Сынып сағаты

120

   Д  ү  й  с  е  н  б  і

1

Орыс әдебиеті

404

Экология

317

Қазақ тілі

401

Қазақ тілі

214

Технология

118-121

Математика

316

Дене шынықтыру

с/з

География

319

2

Математика

315

Орыс әдебиеті

404

Дене шынықтыру

с/з

Экология

317

Математика

316

История Казахстана

403

Қазақ тілі

401

Қазақ тілі

213

3

Экология

317

Информатика

406-407

Орыс әдебиеті

404

Қазақ әдебиеті

214

Математика

316

Русский язык

402

Алгебра

314

Физика

216

4

Информатика

406-407

Математика

314

Математика

315

Орыс әдебиеті

404

Биология

319

Физкультура

Қазақ әдебиеті

401

Алгебра

214

5

Технология

118-121

Дене шынықтыру

Математика

315

Информатика

406-407

География

222

Биология

319

Физика

216

Қазақстан тарихы

123

6

Қазақ тілі

405

Қазақ тілі

401

География

222

Математика

315

История Казахстана

403

Физкультура

Информатика 406-407

Өзін-өзі тану

128

 

7

Сурет

405

Қазақ әдебиеті

401

Информатика

406-407

Технология

118-121

Русская литература

404

Самопознание

403

Өзін-өзі тану

128

Ағылшын тілі

21

                                               

 

 

Мәтін және сөйлем

214

English is necessary

209

 

 

 

 

 

Сынып сағаты

123

Сынып сағаты

317

Классный час

215

Классный час

218

Сынып сағаты

216

Сынып сағаты

213

Сынып сағаты

315

Классный час

316

Қазақ тілі

213

Алгебра

314

Физика

218

Русский язык

402

Информатика

406-407

Физика

216

Қазақстан тарихы

123

Казахский язык

215-405

География

222

Физика

216

Русский язык

402

Физика

218

Алгебра

314

Ағылшын тілі

209-311

Технология

118-121

Физкультура

с/з

Алгебра

401

Қазақ тілі

213

Всемрная история

123

Казахский язык

215

Туған жер

319

География

222

Алгебра

315

Физкультура

с/з

Физика

216

Қазақстан тарихы

123

Физкультура

Английский язык

210

Орыс тілі

213-215

Технология

118-121

Биология

317

Алгебра

316

Дене шынықтыру

с/з

Орыс тілі

404

Алгебра

316

Физкультура

с/з

Биология

317

Орыс тілі

213-215

Қазақ әдебиеті

214

Физика

218

Дене шынықтыру

с/з

Ағылшын тілі

211

Художественный труд

118-120

Физкультура

с/з

Биология

317

Practical english

312

Орыс тілі

213-215

Самопознания

214

Қазақстан тарихы

123

Дене шынықтыру

 

География

222

Алгебра

316

Қазақ тілі

213

Биология

317

Ағылшын тілі

210-311

Биология

319

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

English is necessary

209

 

Мағжан өлеңдері

405

Мәтін және сөйлем

214

 

 

Туған ел

123

 

     С   е   й   с   е   н   б   і

1

Орыс тілі

220-404

Қазақ тілі

401

Дене шынықтыру

с/з

Ағылшын тілі

211-311

ИЗО

214

Математика

316

Биология

317

Химия

124

 

2

Ағылшын тілі

209-211

Орыс тілі

220-404

Дене шынықтыру

с/з

Робототехника

406

Казахский язык

215

Английский язык

212

Физика-табиғат туралы ғылым

216

Дене шынықтыру

с/з

3

Өзін-өзі тану

128

Математика

314

Қазақ тілі

401

Орыс тілі

220-404

Казахская литература

215

Математика

316

Геометрия

314

Дене шынықтыру

с/з

4

Қазақ тілі

405

География

222

Орыс тілі

220-404

Математика

315

Самопознание

214

Казахский язык

215

Ағылшын тілі

209-211

Қазақ тілі

213

 

5

Математика

315

Өзін-өзі тану

128

Экология

317

География

222

Математика

316

Технология

118-121

Орыс тілі

220-404

Қазақ әдебиеті

213

6

География

222

Ағылшын тілі

209-211

Математика

315

Қазақстан тарихы

128

Русский язык

404

ИЗО

319

География

401

Алгебра

314

7

Риторика в школе

220

Музыка

403

Ағылшын тілі

209-211

Дүние жүзі тарихы

128

Английский язык

212

Русский язык

404

Мәтін және сөйлем

214

Қазақстан тарихы

123

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English is necessary

210

English is necessary

312

 

 

 

 

 

 

Дене шынықтыру

с/з

Геометрия

314

История Казахстана

403

Казахский язык

401

Қазақ тілі

213

Физика

216

Геометрия

315

Русский язык

402

Дүние жүзі тарихы

123

Қазақ тілі

213

Самопознание

128

Алгебра

316

Алгебра

314

Химия

124

Биология

317

Русская литература

402

Қазақ тілі

213

 

Биология

317

Руский язык

402

История Казахстана

403

Ағылшын тілі

212-312

Химия

124

География

222

Казахский язык

214-405

Физика-табиғат туралы ғылым

216

 

Информатика

406

Алгебра

316

Всемирная история

403

Геометрия

314

Өзін-өзі тану

128

Химия

124

Английский язык

212-311

Ағылшын тілі

209

Ағылшын тілі

211

Казахский язык

215

Русский язык

402

Химия

124

Алгебра

214

Дене шынықтыру

с/з

Казахская литература

401-405

Биология

317

 

Физика

216

Казахский язык

215

Анлийский язык

209

Химия таңғажайыптары

124

Қазақ тілі

213

Дене шынықтыру

с/з

Технология

118-121

География

401

Физика - табиғат туралы ғылым

216

Английский язык

209

Художественный труд

118-121

География 222

Қазақ әдебиеті

213

Химия таңғажайыптары

124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 А

 

 

 

 

 

 

Информатика

406

 

 

 

 

0

 

 

Риторика в школе

220

 

English is necessary

209

 

English is necessary

212

 

     С   ә   р   с   е   н   б   і

1

Орыс тілі

220-404

Математика

314

География 

222

Дене шынықтыру

с/з

Музыка

401

Казахский язык

215

Биология

317

География

405

 

2

Математика

315

Сурет

128

орыс тілі

220-404

Дене шынықтыру

с/з

Математика

316

Казахская литература

215

Қазақ тілі

401

Биология

317

3

Дүние жүзі тарихы

128

Орыс тілі

220-404

Қазақ тілі

401

Математика

315

Казахский язык

215

Математика

316

Ағылшын тілі

209-211

Қазақ тілі

213

4

Дене шынықтыру

с/з

Қазақстан тарихы

128

Технология

118-121

Орыс тілі

220-404

Казахский язык

215

Математика

316

Дүние жүзі тарихы

123

Ағылшын тілі

211

5

Қазақ әдебиеті

405

Дүние жүзі тарихы

128

Математика

314

Қазақ тілі

214

Английский язык

212

Физкультура

с/з

Қазақстан тарихы

123

Орыс тілі

404

6

География

222

Математика

315

Қазақстан тарихы

128

Биология

317

Физкультура

Русская литература

404

Геометрия

314

Информатика

407

7

Биология

317

 

Ағылшын тілі

209-211

Риторика в школе

220

 

Английский язык

212

География

222

 

8

 

 

 

Мағжан өлеңдері

405

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Риторика в школе

213

Туған ел

123

История Алаш -ординского движения

404

 

 

 

Физика және әлем

218

 

Информатика

406

Ағылшын тілі

211

Физика

218

Казахский язык

403

 

Орыс тілі

213-319

Дене шынықтыру

с/з

Қазақ тілі

214

Алгебра

316

Өзін-өзі тану

123

 

Геометрия

314

Английский язык

209

Казахский язык

214

Физика

216

Ағылшын тілі

210-311

Орыс тілі

213-319

Русский язык

402

Алгебра

314

 

География

403

Русская литература

402

Физика

218

Алгебра

314

География

222

Физика

216

Информатика

406-407

Қазақ тілі

213

 

Алгебра

314

Информатика

406

Русская литература

402

География

222

Биология

317

Алгебра

315

Английский язык

212-311

Ағылшын тілі

209

 

Робототехника

406

Геометрия

316

География

222

Қазақ тілі

213

Орыс тілі

215-216

Информатика

406-407

Физика

218

Физика

216

Қазақ тілі

213

Английский язык

209

Геометрия

316

Дене шынықтыру

с/з

Алгебра

214

Practical English

210

История Казахстана

403

Орыс тілі

404

Дүние жүзі тарихы

123

Казахский язык

215

Английский язык

209

Дене шынықтыру

с/з

Информатика

401-407

Өзін-өзі тану

128

Химия

126

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 А

 

0

 

 

English is necessary

209

 

 

 

Робототехника

406

 

     Б   е   й   с   е   н   б    і

1

Робототехника

406

Математика

315

Қазақ әдебиеті

401

Дене шынықтыру

с/з

География

222

Биология

319

Қазақ әдебиеті

214

Дене шынықтыру

с/з

2

Биология

317

Дене шынықтыру

с/з

Робототехника

406

Математика

315

История Казахстана

403

География

222

Алгебра

314

 

Орыс әдебиеті

404

3

Қазақ тілі

405

Дене шынықтыру

с/з

Биология

317

Математика

315

Математика

316

Информатика

406

Ағылшын тілі

209-211

Физика

216

4

Математика

315

Қазақ тілі

401

Музыка

403

Өзін-өзі тану

128

Биология

319

Русский язык

404

Химия

124

Физика-табиғат туралы ғылым

216

5

Ағылшын тілі

211-311

География

401

Математика

314

Биология

317

Русский язык

404

История Казахстана

403

Физика

216

Геометрия

315

6

Қазақстан тарихы

128

Биология

317

Сурет

214

Ағылшын тілі

211-311

Русская литература

404

Казахский язык

215

Қазақстан тарихы

123

Көркем еңбек

118-120

7

Музыка

214

Технология

118-121

Өзін-өзі тану

128

Сурет

401

Мәтін және сөйем

215

 

 

Ағылшын тілі

211

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туған ел

123

 

 

 

 

Физика және әлем

218

 

 

Алгебра

405

Орыс тілі

404

Алгебра

316

Казахский язык

215

Ағылшын тілі

210-212

Қазақ тілі

213

Физика

216

Физкультура

с/з

Химия

124

Дене шынықтыру

с/з

Физкультура

с/з

Алгебра

316

Физика

216

Қазақ әдебиеті

213

Қазақ тілі

214

Русский язык

402

Орыс тілі

404

Дене шынықтыру

с/з

Физкультура

с/з

Русская литература

314

Химия

124

Геометрия

401

Қазақ әдебиеті

214

Русская литература

402

Геометрия

316

 

Қазақ әдебиеті

213

Химия

126

Физкультура

с/з

Қазақстан тарихы

123

Дене шынықтыру

с/з

Ағылшын тілі

210-311

География

222

Ағылшын тілі

209

Қазақстан тарихы

123

Биология

319

География

222

Қазақ әдебиеті

213

Дене шынықтыру

с/з

Химия

124

Алгебра

316

Қазақ әдебиеті

213

 

География

222

История Казахстана

403

Биология

319

Дене шынықтыру

с/з

Химия

124

Геометрия

315

Геометрия

316

Қазақстан тарихы

213

Химия

124

Русская литература

402

История Казахстна

404

Practical English

210

Қазақстан тарихы

123

География

222

Биология

319

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 А

 

 

 

 

 

 

 

 

Риторика в школе

213

 

 Ж     ұ    м     а

1

Матем атика

315

Робототехника

406

Биология

317

Қазақстан тарихы

128

Физкультура

с/з

Всемирная история

403

Алгебра

314

 

Дүние жүзі тарихы

214

2

Матем атика

315

Биология

317

Қазақстан тарихы

128

География

222

Физкультура

с/з

Математика

316

Қазақ тілі

401

Робототехника

406

 

3

Дене шынықтыру

с/з

Ағылшын тілі

211-311

Дүние жүзі тарнихы

128

Математика

315

Математика

319

Музыка

403

Орыс тілі

220-404

Геометрия

314

4

Дене шынықтыру

с/з

Қазақ әдебиеті

401

Математика

315

Қазақ тілі

214

Казахский язык

215

География

222

Орыс тілі

220-404

Биология

317

5

Қазақ әдебиеті

405

Қазақстан тарихы

128

Қазақ әдебиеті

401

Қазақ әдебиеті

214

Русская литература

404

Казахская литература

215

Дене шынықтыру

с/з

Алгебра

314

6

Қазақстан тарихы

128

Математика

314

Мәтін және сөйлем

401

Музыка

405

Всемирная история

403

Русская литература

404

Дене шынықтыру

с/з

Қазақ әдебиеті

213

7

 

 

 

English is necessary

209

История  Алаш -ординского движения

403

 

Көркем еңбек

118-120

Орыс тілі

404

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робототехника

406

 

 

 

 

Физика және әлем

218

 

 

 

Қазақ әдебиеті

213

Орыс тілі

404

Казахский язык

215

Русский язык

402

Тхнология

118-121

Геометрия

401

 

Дене шынықтыру

с/з

Геометрия

316

Орыс тілі

404

 

Алгебра

314

Казахский язык

215

Химия

126

Русская литература

214

Алгебра

216

Дүние жүзі тарихы

123

Казахский язык

213-405

Биология

317

 

Қазақ әдебиеті

213

Русская литература

402

Геометрия

316

Қазақстан тарихы

123

Русская литература

215

Қазақ әдебиеті

214

Казахский язык

401-405

Геометрия

314

Өзін-өзі тану

128

Биология

319

Информатика

406

Дүние жүзі тарихы

123

Қазақ әдебиеті

213

Русская литература

216

Всемирная история

403

Көркем еңбек

118-121

 

Биология

317

Геометрия

316

Биология

319

Қазақ әдебиеті

213

Қазақстан тарихы

123

Алгебра  

315

История Казахстана

403

Мәтін және сөйлем

214

Көркем еңбек

118-120

География

222

Самопознание

316

Геометрия

315

Дүние жүзі тарихы

123

Туған жер

319

Химия

126

 

Риторика в школе

213

Мәтін және сөйлем

215

 

Өзін-өзі тану

128

Туған жер

319

Қазақстан тарихы

123

География

222

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Послание президента

Социальный видеоролик

Виртуальная приемная директора

Теменова Сауле Ермухановна

     СЕНІМ ТЕЛЕФОНДАРЫ

    АСТАНА қ. БІЛІМ БЕРУ ПОРТАЛЫ

Choose Colour